volby - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

volby

FPR > 2011-2014

Zápisnica zo zasadnutia volebnej farskej komisie farnosti Sása, Pliešovce a Bzovská Lehôtka konaného dňa 9.9.2011
Prítomní: duchovný otec Adam Cyryl Gierasimczuk, Ján Stanko, Dušan Cút, Oľga
                 Tomašovičová
Program:
Na zasadnutí volebnej farskej komisie farnosti Sása, Pliešovce a Bzovská Lehôtka boli navrhnutí do nasledujúcich Pastoračných rád jednotlivých obcí: Sása, Pliešovce a Bzovská Lehôtka títo členovia:

  Sása
  
  PASTORAČNÁ RADA
  
1.   Zuzana Bartková
2.   Mária Luciaková
3.   Margita Puskajlerová
4.   Anna Paľovová  ml.
5.   Peter Frnka
6.   Anna Fusková
7.   Roman Slamka
8.   Anna Slamková
9.   Vladimír Brodiansky
10.   Zuzana Luciaková
11.   Jozef Ľupták
12.   Anna Altpergerová
13.   Ján Sopko

  Pliešovce
  
  PASTORAČNÁ RADA
  
p.č.   Meno
1.   Štefan Ľupták
2.   Katarína Šáliová
3.   Dušan Cút
4.   Miroslav Halaj
5.   Ľudmila Pohorelcová
6.   Anna Kirschnerová
7.   Vlasta Kružliaková
8.   Marián Kuzma
  Bzovská Lehôtka   
     
  PASTORAČNÁ RADA   
     
p.č.   Meno   č.d.
1.   Jozef Tomašovič   67
2.   Jozef Pálka   68
3.   Ján Soboňa   44
4.   Vladimír Meštrák   62
5.   Zuzana Sliacka   27


Zapísala: Oľga Tomašovičová
Dňa 9.9.2011 v Sáse

Návrat na obsah