Udalosti - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Udalosti

Foto > 2016
Polnočná sv. omša v Sáse 24.12.2016
Vysielacia sv. omša koledníkov Dobrej noviny - Detva
Odpust sv. Kataríny Alexandrijskej v Sáse 20.11.2016
Púť 2016 - Częstochowa
Živý betlehem v Sáse 25.12.2016
Jasličková pobožnosť v Sáse 25.12.2016
Raňajky po rorátoch v adventnom obdobi
Sv. Mikuláš v Sáse a Pliešovciach 2016
Púť 2016 - Kraków
Púť 2016 - Niepokalanów
Svetové dni mládeže Kraków 2016
Púť 2016 - Warszawa
Odpust Sedembolestnej PM na Bzovskej Lehôtke 2016
Tábor eRKo 2016
Birmovka 2016
Miništrantský splav Hrona 12.08.2016
Oslavy na Bzovskej Lehôtke 2.07.2016
Deň rodiny 22.05.2016 album 1
Prvé sväté prijímanie
Deň rodiny 22.05.2016 album 2 čoskoro ďalsie fotky
Vigília Zoslania Ducha Svätého v Pliešovciach 2016
Veľkonočná vigília 2016
Zelený štvrtok a Krížová cesta 2016
Miništrantská chata január 2016
Odpust Božieho milosrdenstva v Pliešovciach 2016
Veľký piatok 2016
Krížové cesty vo Veľkom pôste 2016
Návrat na obsah