Deň sv. Huberta - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Deň sv. Huberta

Foto > 2011

Deň sv. Huberta v Pliešovciach 24. septembra 2011.

Dňa 24.9.20011 sa v Pliešovciach konali oslavy Dňa svätého Huberta , tohto roku už po trinásty raz.
Kult svätého Huberta sa rozšíril v strednej Európe od čias, keď sa  Hubert ,ktorý žil najprv bezbožným životom šľachtica, obrátil k Bohu a stal sa biskupom. V 8. storočí ho vyhlásili za svätého a od roku 1170 je patrónom poľovníkov.
Tento ročník bol sa výrazne  odlišný od minulých, pretože našu dedinu poctil návštevou pán prezident SR Ivan Gašparovič. Privítal ho pán starosta Štefan Sýkora, všetci poslanci, pracovníci obecného úradu, pracovníci VLM Pliešovce a všetci občania, ktorí ho chceli vidieť na vlastné oči, či podať si sním ruku. Pán prezident otvoril slávnosť príhovorom ku všetkým milovníkom poľovníctva a prírody. Vyzdvihol prácu poľovníkov, ktorí nielen na zvieratá poľujú, ale sa aj o ne starajú počas celého roka.
Pán starosta obdaroval pána prezidenta obrazom s poľovníckou tematikou , poďakoval sa za návštevu a pán prezident ukončil návštevu Pliešoviec. Oslavy pokračovali svätohubertovským holdom ulovenej zveri a ekumenickou pobožnosťou. Evanjelická pani farárka Mgr. Katarína Kmecová a katolícky pán farár ThLic. Adam Cyril Gierasimczuk spoločne slúžili ekumenickú pobožnosť, svojimi piesňami umocňoval slávnostnú atmosféru aj zmiešaný  evanjelicko-katolícky spevokol  s kantorkou pani učiteľkou Mgr. Annou Ratkovskou. Kázne oboch duchovných oslavovali Pána Boha zato, že dal človeku do daru nádhernú prírodu a je len na nás ľuďoch, ako s týmto darom naložíme.
Progam bol bohatý, nasledovalo pasovanie lovca, ukážka poslušnosti poľovných psov, ukážka sokoliarstva, lukostreľby, výstava poľovníckych trofejí, vystúpenie folklórneho súboru,, vyhliadková jazdou na koči, ťahanom koňmi. Námestie rozvoniavalo poľovníckymi špecialitami , ktoré varili poľovnícke združenia a rybársky spolok ponúkal vyprážané pstruhy a tiež rybaciu polievku- halászlé. Najlepšiu špecialitu ponúkli poľovníci zo Sásy a vyhrali prvé miesto. Na námestí boli rozložené stánky s rôznym tovarom, pre deti skákací hrad a kolotoče. Každý si prišiel na svoje. Ľudová hudba , moderrné rytmy, rozhovory pri dobrom guľáši, teplé , slnečné počasie, to všetko umocnilo dobré dojmy z tohtoročných hubertovských osláv. Už sa tešíme na tie budúcoročné!

Návrat na obsah