história - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

história

My > O farnosti

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

1919-1920 Ján Javorka
1920-1959 Vincent Puskailer
1959-1965 Anton Leitman
1965-1967 Matej Zaťko
1967-1972 Gašpar Heged
üš
1972-1987 Ján Regeš
1987-1990 Vít Tužinský
1990-1991 Igor Koryťák
1991-1992 Jozef Nociar
1992-1994 Pavol Kandera
1994-1996 Ján Metod Janovský, kapucín
1996-2002 Jozef Nociar
2002-2011 Ladislav Jurčík
2011- Adam Cyryl Gierasimczuk

Stručne dejiny farnosti Sása.

Hoci prvý písomný záznam o obci Sása pochádza z roku 1332, kedy sa spomína v pápežských desiatkoch, historický začiatok obce môžeme položiť o pár rokov skôr. Nasvedčuje tomu mnoho prameňov a indicií. Sása ležala na významnej ceste od hradu Hont na Sebechleby, Hontianské Nemce, Babinu, Dobrú Nivu do Zvolena, kde sa spájala s inou cestou, ktorá viedla z Hronského Beňadiku proti prúdu rieky Hron. Zo Zvolena viedli ako jedna cez Turiec a Oravu až k Baltickému moru. Tento kostol svojím vznikom siaha do roku 1254. Postavený je v romanskom slohu na vŕšku zvanom „Kaštieľ“. Sanktuarium ještvorcového tvaru uzavretého polokruhovou absidou. Klenba je zdobenáštyrmi kamennými oblukmi, ktoré spája útvar tzv „egyptský strom“. Sakrestia je oblukovite zastrešená. Loď má krížovu klenbu a v 18. storočí bola prestavaná a vybielená. Hlavný vchod je postavený v romanskom slohu ako aj veža na ktorej sa zachovali pôvodné okná aj piliere. Tento kostol nie je ojedinelý. Má pararelu s kotolmi v Banskej Štiavnici, Dobrej Nive, Banskej Belej, Hontianských Nemciach, v Krupine a Babinej. Sása ma 916 obyvateľov (údaj z roku 2001). Z toho je asi polovica rímokatolíkov. V Sáse je aj farnosť evanjelická a.v. K farnosti Sása patrí aj filiálka Pliešovce. Pliešovce majú asi 2200 obyvateľov. Rímokatolíkov je okolo 600. V Pliešovciach je nový kostol, ktorý bol posvätený v roku 1998. Zasvätený je Božiemu milosrdenstvu. Veľkú zásluhu na jeho výstavbe má vdp. Jozef Nociar, bývalý farár v Sáse, ktorý teraz pôsobí vo farnosti Horná Štubňa a samozrejme samotní veriaci z Pliešoviec. Ďalšou filálkou je Bzovská Lehôtka. Tu žije niečo vyše stovky obyvateľov, ktorí sú skoro všetci rímskokatolíckeho vierovyznania. V Bzovskej Lehôtke je väčšia kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panny Márie. Túto si samotní obyvatelia Bz. Lehôtky v posledných rokoch veľmi pekne opravili a obnovoli.
Do farnosti Sása patria aj osady bez kostolov: Podskalka a Zábava.

Návrat na obsah