Bližni - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Bližni

Pre ducha > Na zamyslenie

Mali by sme:

milovať jeden druhého (Jn 13,34-35, Jn 15, 12.17, 1Sol 3,12, 1Sol 4,9, 1Pt 1,22, 1Jn 3,18 1Jn 4,7 a 11-12),

povzbudzovať jeden druhého (1Sol 4,18, Hebr 3,13, Hebr 10,25),

podnecovať sa v láske a dobrým skutkom (Hebr 10,24),

budovať jeden druhého (1Sol 5,11),

vzdelávať jeden druhého (Rim 14,9),

napomínať jeden druhého (Kol 3,16, Rim 15,14),

slúžiť jeden druhému (Gal 5,13, 1Pt 4,10),

znášať jeden druhého (Ef 4,2, Kol 3,13),

odpúšťať jeden druhému (Ef 4,32, Kol 3,13),

byť dobrotiví jeden k druhému (Ef 4,32),

byť ľútostiví jeden k druhému (Ef 4,32, 1Pt 3,8),

byť oddaný jeden druhému (Rim 12,10),

ctiť jeden druhého (Rim 12,10),

žiť vzájomnej harmónii (Rim 12,16, 1Pt 3,8),

súcitiť jeden s druhým (1Pt 3,8),

byť krotkí jeden k druhému (Ef 4,2, 1Pt 3,8),

byť trpezliví jeden k druhému (Ef 4,2)

prijímať jeden druhého (Rim 15,7),

podriaďovať sa jeden druhému (Ef 5,21),

obliecť sa do pokory (Ef 4,2, 1Pt 5,5),

učiť jeden druhého (Kol 3,16),

žiť v pokoji jeden s druhým (Mk 9,50, Rim 12,18),

vyznávať si navzájom hriechy ( Jak 5,16),

modliť sa jeden za druhého (Jak 5,16),

byť pohostinní jeden k druhému (1Pt 4,9),

pozdravovať sa navzájom (Rim 16,16, 1Pt 5,14),

mať spoločenstvo jeden s druhým (1Jn 1,7),

mať jednu myseľ (1Kor 1,10),

vzájomne si pomáhať niesť bremená (Gal 6,2),

Návrat na obsah