Bzovská Lehôtka v Roku Sedembolestnej Panny Márie - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Bzovská Lehôtka v Roku Sedembolestnej Panny Márie

Pre ducha > Rok Sedembolestnej

                       MODLITBOVÉ STRETNUTIE ZO SEDEMBOLESTNOU
                                                   PANNOU MÁRIOU            

Rozmýšľajúc nad tým, ako začať článok na tému „Modlitbové stretnutie zo Sedembolestnou Pannou Máriou“ , ktoré sa budú konať každý piatok o 18hod - po celý rok - na Bzovskej Lehôtke v kaplnke zasvätený Sedembolestnej PM  /už sme začali od 7.ferbr.2014 / ma napadla myšlienka, že: „Ako inak začať, ak nie mojou obľúbenou Marianskou piesňou?“
Citujem:
„Pokojne, do ticha modlitba znie, že Pán je tu s nami, nad nami stále bdie.
Ty Matka vieš, o čo prosím Pána s Tebou, milosť mať vždy vedieť povedať Tvoje FIAT
Chcem s Tebou modliť sa, prosiť, ďakovať. Žiť láskou, tou láskou všetkých milovať.“

Budem úprimná – neviem sa sama doma modliť ruženec a ani iné predpísané modlitby
a preto si veľmi rada spievam náboženské piesne a samozrejme aj Marianské – a takouto formou sa modlím. Pri hudbe sa snažím viac si uvedomovať, čo Mária pre nás urobila. Povedala Bohu „FIAT“ – svoje ÁNO ...
Povedať Bohu „ÁNO“ nehovoria iba kňazi a rehoľníci – ale i každí jeden z nás, ktorí sa vyberie cestou Ježiša Krista. Je to síce veľmi náročná cesta, plná zodpovedností a nepochopenia od iných ľudí– ale keď si pomyslíme, že čo pre nás Kristus urobil bez toho, že by sme sa na tom nejakou drobnosťou podieľali, mi behá mráz po chrbte?
V duchu si položím otázku: „Čo som ja - osobne - urobila preto, aby som bola neskutočne milovaná Bohom a obdarená toľkými darmi??? Čím som si zaslúžila jeho prejav lásky  - obetu na kríži, prijatie toľkej bolesti a umučenia, len preto , že mu záleží na mojej spáse...???
Nie som mu tak trochu dlžná povedať mu svoje„ÁNO“ a snažiť sa žiť svoj život spolu s ním?!  
Zo zahanbením si musím priznať, že som mu to skutočne dlžná. Veď mi dal viac ako všetko – okrem svojej milosrdnej LÁSKY mi dal aj Nebeskú Matku.
A nedal ju iba mne- dal nám ju nám všetkým. Každému osobitne...

Rok 2014 je zasvätený Sedembolestnej Panne Márie. Cirkev nás učí, že Panna Mária bola vzatá do neba a niektorými udalosťami sa nám dáva osobne poznať.
Veriaci človek nemusí Pannu Máriu vidieť, aby zistil, že úprimná modlitba sv.ruženca skutočne pomáha. Lenže ja, aj keď verím, že modlitba sv.ruženca je silná zbraň, i napriek tomu môj vzťah k Nebeskej Matke je biedny. Verím, že v nebi máme Nebeskú Matku, zaspievam marianské piesne, aj sa sem-tam pomodlím, ale to je všetko. Mám to len v sebe zakódované ako nejakú skutočnosť PM, ktorú ma naučili pri výchove moji rodičia. Nič viac. Ten úprimný vzťah mňa, ako božieho dieťaťa k Nebeskej Matke mi chýba...
Náš pán farár ACG, nás členov FPR zo Bzovskej Lehôtky v polovičke januára vyzval, aby sme nad niečím porozmýšľali, ako si viac uctiť PM - v našej dedine -  či výzdobou, príp. nejakými modlitbami k PM, nakoľko je naša kaplnka zasvätená Sedembolestnej. Ja som sa neplánovala angažovať sa do nejakej aktivity a tvárila som sa, že sa ma to netýka, lebo som dosť vyťažená v iných aktivitách - ale „ten hore“ to rozhodol inak. Čo už, musím vnútorný hlas poslúchať, lebo ma to aj tak nenechá na pokoji... 
Pomáham pri príprave piatkových modlitbových stretnutí zo Sedembolestou PM a tak si pomaly budujem vzťah k Nebeskej Matke. Moja modlitba, kde som prosila Boha, aby môj vzťah k Márii nejako vylepšil, sa zrazu začína stávať skutočnosťou. Niektorí sa snažia poskytnúť nejaké materiály a ja sa snažím im to dať do kopy tak, aby to bolo aktuálne k danej téme. Je to síce pre mňa povinnosť navyše, ale považujem to za úžasnú milosť od Boha, že práve mňa vnútorne nenechá na pokoji a „prinútil“ ma pomôcť domácim... Možno právne toto je moja cesta k Márii – bez nútenia, bez šomrania, bez pripomienok a výhovoriek...
Teším sa modlitbové stretnutia, pretože každé stretnutie sa začína Hymnou „Ó Mária bolestivá“, má svoju tému, ktorá je každý týždeň iná,  svoj úmysel za koho sa budeme modliť, čítanie zo sv.písma /z knihy života/, rozjímanie, modlitby, piesne – a hlavne naše srdcia, ktoré sa túžia priblížiť našej Nebeskej Matke a byť pri nej pod ochranou ako„doma v obývačke“.
Mne osobne sa veľmi páči ruženec Sedembolestnej PM, ktorí sa modlíme všetci prítomní a to takým štýlom, že modlitbu „Zdravas Mária...“ – čiže jedno zrnko na sv.ruženci sa modlí niekto iní – tak že každí jeden z nás, si tú modlitbu sám odovzdáva Márii.
Ja mám po modlitbovom stretnutí vo svojej duši pokoj, ktorí mi pri svojich povinnostiach veľmi často chýba...
Preto vás všetkých, v mene farníkov Bzovskej Lehôtky chcem pozvať: „Pridajte sa k nám a prežite spolu s nami tú atmosféru farskej rodiny pri rozjímaní  o Máriinej neskutočnej láske k Bohu a k ľuďom, viac si uvedomovať sedem mečom v jej srdci ,pritom sa posilniť jej láskou a vyprosovať si milosti pre seba a svojich blízkych. Využime šancu, že rok 2014 je zasvätený Sedebolestnej PM a prosme Máriu, aby nás učila tak, ako učila svojho Syna Ježiša, kráčať správnou cestou do neba a nebáť sa povedať jej to, čo povedal blahosl.J.P.II – „TOTUS TUUS, MÁRIA“ – CELÝ TVOJ, MÁRIA !!!...                            
                                                                                                                                ZTMODLITBA SEDEMBOLESTNÉHO RUŽENCA

Znak kríža: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
                                    Verím v Boha...
                                     Sláva Otcu...
                                       Otče náš...

3x Zdravas Mária...  
a) ...Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke...
b) ...Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke...
c) ... Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke...

1.Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované...
Nebeská Matka, keď staručký Simeon vyriekol slová: „Že tvoju dušu prenikne meč bolesti“, ťa muselo tak pichnúť pri srdci, že si určite nevedela ako máš v prvej chvíli zareagovať. Prekvapená nečakanou situáciou sa pozeráš na pokojne spiace dieťa, ktoré Simeon držal v náručí obetujúc ho Bohu. V hlave si mala veľa nevysvetlených otázok. Mária, meč bolesti , ktorý bol predpovedaný tebe, nám ohlasuje tú inú, dokonalú a jedinú obetu - obetu kríža, ktorá nám priniesla spásu. chvíľka ticha
Otče náš
7x Zdravas Mária .... Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované...
Sláva Otcu...
Sväté Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

2. Tajomstvo: ...Ježiš, s ktorými si do Egypta utekala...
Je noc a teba Mária niekto ruší z nočného spánku. Keď otvoríš oči, vidíš Jozefovu ustarostenú tvár. V jeho očiach je vidieť strach o život malého nevinného dieťatka. Na mužov pokyn vstávaš, berieš do náručia to malé klbko šťastia a spoločne utekáte do Egypta pred rozzúreným Herodesom. Nežne si ho túliš k sebe, aby si mu cestou zaistila teplo a bezpečie. Tvoj strach v srdci, či vás cestou nezastihnú vojaci a predsa nezabijú bezbranné dieťa, bol neskutočne veľký. A koľko je takých matiek, ktorým nezáleží na bezbrannom malom stvorení?... chvíľka ticha
Otče náš...      7x Zdravas Mária .... Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala...
Sláva Otcu...
Sväté Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.


3.Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala...
Ach tie deti, vždy niečo vyvedú. Ani Ježiš nebol výnimka – aj keď bol Boží Syn. Rástol ako ostatné deti. Raz, keď ste išli do Jeruzalema, na veľkonočné sviatky, Ježiš sa vám v zástupe ľudí stratil, vtedy mal už 12 rokov. Možno ste si mysleli, že je už dosť veľký a nemôže sa nič podobné stať. A zrazu toto: Chlapca nieto. Zúfalo a so slzami v očiach beznádeje hľadáte v dave svojho syna. Utekáte pomedzi ľudí, dúfajúc, že chlapca zbadáte. Ale vaše hľadanie je márne.
Ako sa cíti matka, ktorej sa stratí dieťa, vie v dnešnej dobe pochopiť iba ten, kto niečo také na vlastnej koži zažije. Z vlastnej skúsenosti viem, že je to strašný pocit -  zrazu neviete čo máte robiť. Zo slzami v očiach sa snažíte vyriešiť svoj problém. Srdce vám ide od strachu o dieťa roztrhnúť, telo sa vám chveje, lebo neviete, či je v poriadku. Mne sa stratilo dieťa iba na pár hodín, a preto sa desím sa nad tým, že ty, Mária si svoje dieťa spolu z Jozefom nevedela nájsť celé tri dni. Tri dni – plné strachu, neistoty, sĺz a bolesti...A nakoniec ho nájdete v Jeruzalemskom chráme. Ako ste sa museli cítiť pri pohľade na spokojného Ježiša?...
chvíľka ticha
Otče náš...
7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala...
Sláva Otcu...
Sväté Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

4. Tajomstvo: ....Ježiš, s ktorým si sa stretla na krížovej ceste...
Mária, tvoje bežné starosti pri výchove dieťaťa sa rokmi pominuli. Ježiš bol dospelý muž, ktorý si plnil svoju misiu. A predsa sa našli takí, ktorí sa postarali o to, aby mu zaistili odsúdenie a smrť. Pred tým, ako ho vojaci na Golgote pribijú na kríž, musí prejsť krížovou cestou. A tu prichádza ďalšia bolesť. Ty, ako matka , milujúca svojho Syna, stretávaš sa s ním a so slzami v očiach zisťuješ, ako veľmi mu ublížili. To umučené a krvou poliate telo bol silný obraz aj pre teba. A keď sa váš pohľad navzájom stretne, tvoje oči prezrádzajú otázku: „Ježišu, čo ti to urobili?“
Nebeská Matka, odpusť, že svojou slabou oddanosťou byť vám verný, robíme bolesť nielen Ježišovi, ale aj tebe, Mária.
Chvíľka ticha
Otče náš...
7x Zdravas Mária ...Ježiš, s ktorým si sa stretla na krížovej ceste... ...
Sláva Otcu...
Sväté Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

5. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si videla na kríži zomrieť...
Panna Mária, napriek bolesti tvojho srdca z utrpenia Ježiša, si pri ňom verne vytrvala až do konca. Ako horko tvoje srdce zaplakalo, keď počulo posledný ston, posledný boj zo životom a posledný výdych. Bola si svedkom hrozného utrpenia až do poslednej kvapky krvi. Ježiš nás tak miloval, že sa uponížil až na smrť – na smrť na kríži.
V duchu padáme pod kríž a s pokorným srdcom prosíme, nauč nás, Mária vytrvalejšie kráčať za Ježišom, lebo často krát sa bojíme utrpenia...
Chvíľka ticha
Otče náš...
7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si videla na kríži zomrieť...
Sláva Otcu...
Sväté Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.


6. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí...
Bolestná Matka, v náručí držíš svojho Syna a od toľkej bolesti nevládzeš plakať. No úzkosť ti mučí tvoje materinské srdce, ktoré je hlboko doráňané. Pozerajúc sa na teba, Pani naša, ako na nešťastnú Matku, plná bolesti, nám zoviera hrdlo, tlačia sa do očí slzy a snažíme sa spolucítiť s tebou. No často krát zabúdame, že tieto muky museli byť preto, aby ste nám zaistili spásu. Nedopusť, Nebeská matka, že by táto drahocenná krv nášho Pána, bola vyliata na darmo. Ochraňuj nás pred zlým, aby i napriek naším pádom, sme dokázali vstať a viac sa snažili svojim životom neotvárať vaše rany bolesti...
Chvíľka ticha
Otče náš...
7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí...
Sláva Otcu...
Sväté Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

7. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila...
Nebeská Matka, veľkou bolesťou srdca je bolesť, keď rodič prežije svoje dieťa. Ty si aj túto bolesť okúsila na vlastnej koži. Lúčiš sa s Ježišom a s posledných síl, ukladáš telo do hrobu. Srdce ti žiaľom silno krváca. Tak veľmi ťa táto udalosť vyčerpala, že nemáš silu plakať. Nebeská Matka, aj my raz opustíme tento svet- prosíme ťa, buď pri nás do poslednej minúty, ako si zostala zo svojim milovaným synom
Chvíľka ticha
Otče náš...
7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila...
Sláva Otcu...
Sväté Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

3x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni oplakávala...

Oroduj za nás Matka Sedembolestná.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Prosíme Ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastníkmi zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o bolestiach Tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.


            Ruženec a Litánie k Sedembolestnej PM na modl.stret. k 1.piatkom v mesiaci
                            / malá žltá knižka „Ruženec k Sedembol. PM“,
                             ktorú vydalo vydavateľtstvo JAS –autor Mária Kičinová
                            – ktoré sa budú modliť každý prvý piatok v mesiaci/

                  RUŽENEC SEDEMBOLETNEJ PANNE MÁRIE – z rozjímavými tajomstvami
                                    Verím v Boha...
                                     Sláva Otcu...
                                       Otče náš...
3x Zdravas Mária...  
a) ...Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke...
b) ...Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke...
c) ... Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke...

1.Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého utrpenie bolo od Simeona zvestované...
  Proroctvo Simeona /Lk 2,25-35/
V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával   
potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým
neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a
velebil  Boha slovami: „ Teraz prepustím, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho
slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:   svetlo na osvietenie pohanov  slávu Izraela, tvojho ľudu.“
Jeho otec a Matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie , ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, - aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
Mária – pokorná služobnica Pána. Nijako nedáva najavo, že práve ona je tá, o ktorej hovoria Písma. S úctou sa podrobí obradu ako každá iná matka z izraelského národa.
Muselo byť pre ňu veľmi povzbudzujúce, keď Simeon i prorokyňa Anna, naplnení Duchom Svätým spoznali v jej dieťati prisľúbeného Mesiáša. No vzápätí prorocké slová Simeona prenikli ako meč srdce šťastnej matky. Koľkokrát si na ne v živote spomenula!
Modlime sa, aby vyšlo najavo aj zmýšľanie nášho srdca, aby sme poznali samých seba a v pokore i v dôvere sa otvorili pre Božiu milosť!
Prosme Pannu Máriu, aby obetovala Bohu našu úprimnú snahu o zmenu srdca!
Otče náš
7x Zdravas Mária .... Ježiš, ktorého utrpenie bolo od Simeona zvestované...
Sláva Otcu...
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

2. Tajomstvo: ...Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala...
  Útek do Egypta /Mt 2,13-15/
„Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmaril. On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka:
„Z Egypta som povolal svojho syna.“
Mária bola nútená výjsť v ústrety všetkým nebezpečenstvám púšte a prežiť ich v plnej dôvere v Božiu ochranu. Boží Syn je na úteku pred zlobou človeka. Zdanlivé víťazstvo zla nad dobrom! Pre nás nech je to povzbudením pre situácie, v ktorých ľudská zloba ničí všetko naše úsilie o budovanie dobra a pokoja!
Otvorme Bohu svoje srdcia v modlitbe, aby sme porozumeli znameniam, ktorými nám chce ukázať cestu k záchrane, ako ju ukázal Jozefovi! Prosme Máriu, aby nám vyprosila dar rady i múdrosť v boji o záchranu vlastnej duše i duši tých, ktorých nám Boh zveril! Vyprosujme si vytrvalosť a silu prekonávať všetky prekážky a nástrahy zla!
Otče náš...
7x Zdravas Mária .... Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala...
Sláva Otcu...
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

3.Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala...
  Stratený Ježiš  /Lk 2, 41-52/
„Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.
 Mária tuší, že príčinou straty asi nie je detská roztopašnosť, ale že v tom bude, čosi viac, čosi, čo súvisí s jeho poslaním, pre ktoré prišiel na svet. A tak sa intuitívne vracia do chrámu. Plne odovzdaná do vôle Najvyššieho nekarhá syna, ale s bolestnou predtuchou sa pýta: “Syn môj, prečo si nám to urobil?“
Ježiš je v dome svojho Otca. Jeho vnútorné spojenie s Otcom bolo zdrojom múdrych odpovedí, ktorými udivoval učených mužov. Mária si s bolesťou uvedomuje, že ho ako ľudská matka stráca, aby ho úplne darovala Bohu i ľuďom ako Spasiteľa. Aby sa vo svete obnovil pokoj a poriadok, je potrebné, aby každý človek bol na správnom mieste, aby s láskou a v dôvernom spojení s Bohom plnil svoje poslanie. Je to cesta bolestného vzdávania sa túžob a predstav o svojom živote i živote tých, ktorí sú nám zverení. Je to cesta neustáleho hľadania a plnenia Božej vôle, cesta dozrievania v láske a v vnútornej slobode.
Prosme Máriu, aby nás naučila žiť podľa slov Evanjelia /Mt 6,33/ : „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“
Otče náš...
7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala...
Sláva Otcu...
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

4. Tajomstvo: ....Ježiš, ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste...
   Na krížovej ceste   / Mt 2, 27-32/
„Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu.
Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „ Buď pozdravený, židovský kráľ!“ Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka  z Cyrény, menom Šimon. Toho prinútili, aby mu niesol kríž.“
Ježiš trpí. Vysilený niekoľkokrát padá po krížom...
Kto sú tí, ľudia, ktorí ho obklopujú? Sú tam Rimania, ktorým smrť je remeslom, sú tam Židia, ktorí nepochopili, že Ježiš je Mesiáš, sú tam aj tí, ktorí uverili v neho, ale nemajú odvahu sa ho zastať. Z apoštolov sa len Ján odvážil nasledovať Ježiša na Golgotu. Boli tam aj tí, ktorých sklamal, lebo posolstvo o kráľovstve lásky a pokoja, ktoré ohlasoval, bolo v rozpore s ich predstavami o kráľovstve nadvlády nad inými. Ježiš prišiel slúžiť, oni chceli vládnuť. Všetko toto bolestné uvedomovanie si ľudskej zloby, zbabelosti, nepochopenia prežívala Mária spolu s Ježišom. Z lásky k týmto ľuďom kráčal Ježiš v ústrety smrti.
Cesta na Golgotu bola pre Máriu poslednou prípravou, aby sa všetko utrpenie, ktoré prežila ako Ježišová Matka, premenilo v jej srdci na lásku podobnú láske Ježišovej. Bola to posledná príprava, aby do svojho srdca mohla prijať všetkých ľudí a stať sa našou Matkou. Prosme Máriu, aby más naučila s láskou a trpezlivosťou znášať naše životné kríže, aby sa utrpenie i v našich srdciach premenilo na lásku, po ktorej svet tak túži.
Otče náš...
7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste...
Sláva Otcu...
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

5. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať...
   Mária pod krížom /Mt 15, 24-34 ; Jn 19, 25-30/
Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty – hodili o ne lós, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín. Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“ Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho , druhého naľavo. A tí čo išli okolo, rúhali sa mu; potriasali hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a za tri ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z kríža!“ Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.“ Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní. Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom : „Heloi, Heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky , Mária Kleofášová, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil sa a odovzdal ducha.
Mária stráca to najdrahšie, čo v živote mala. Zomiera nielen jej syn, ale zároveň Mesiáš, ktorého ona porodila a vrúcne milovala. Toľkokrát bol prenasledovaný, znevažovaný, teraz zomiera v ukrutných bolestiach. Či nebol Boh dosť mocný, aby zachránil svojho Syna? Táto otázka sa v rôznych obmenách vynára aj v našom živote, keď sa pýtame, prečo Boh nezasiahne. Ani Mária, ani apoštoli nemali ešte úplne jasnú predstavu o tom, že táto chvíľa zdanlivo úplnej prehry Boha je chvíľou, v ktorej začína jeho absolútne víťazstvo.
Mária čerpá z ľudsky ničím nepodloženej nádeje a viery a zostáva verná Bohu.
Prosme Máriu, aby s nami kráčala cez všetky krízy nášho života, našej viery, aby sme nikdy nezapochybovali o tom, že konečné víťazstvo patrí Bohu!
Boh od nás nechce veľké skutky, ale veľkú dôveru!
Otče náš...
7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať...
Sláva Otcu...
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

6. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí...
  Pieta – Sedembolestná  /Jn 19, 31-38 /
„Keďže Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to vidiel, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“
Krik davu tíchne, ľudia opúšťajú miesto tragédie. Nastáva ticho presýtené bolesťou. Túto bolesť dokáže najlepšie precítiť iba matka, ktorá držala v náručí mŕtve dieťa, matka, ktorá sa prizerala, ako jej dieťa v bolestiach zomiera...
Do lona Sedembolestnej Panny Márie vložme to, čo odumrelo v našich srdciach, v srdciach našich rodín, v srdci nášho národa!
Prosme našu Patrónku, aby v jej náručí znovu ožila v našich srdciach zbožnosť, vzájomná úcta a tolerancia, pokoj a radosť.
Otče náš...
7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí...
Sláva Otcu...
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

7. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila...
  Pochovávanie Ježiša  /Jn 19, 38-42 /
„Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy a aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko.
Koľko bolesti znesie ľudské srdce! Či nemá každý človek niekedy pocit, že padla jeho posledná nádej, že všetko je stratené. Pochovajme v tejto situácií svoje predstavy o šťastí, svoje túžby, ale aj svoje výčitky voči blížnym, voči sebe i naše tiché výčitky voči Bohu. Vyprázdnime svoje srdce a zverme celý život so všetkými ťažkosťami i radosťami Bohu. To platí aj vtedy, keď prosíme za iných. Boh chce často premeniť najprv naše srdce, lebo len keď mu budeme patriť celý s nerozdeleným srdcom , bude môcť konať veľké veci v nás i cez nás.
Máriino srdce, naplnené bolesťou až po okraj, zopakovalo Bohu svoje áno. Preto mohla prežiť radosť zo zmŕtvychvstania, preto zotrvávala s apoštolmi na modlitbách v očakávaní Ducha Svätého, ktorý z nich urobil nové stvorenie.
Prosme Pannu Máriu, aby nám vyprosila takú vieru, nádej a lásku, akú mala ona sama!
Prosme ju tiež, aby nám vyprosila lásku k Božiemu Slovu!
Otče náš...
7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu položila...
Sláva Otcu...
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

3x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni oplakávala...

Oroduj za nás Matka Sedembolestná.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Prosíme Ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastníkmi zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o bolestiach Tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.
                           LITÁNIE K SEDEMB. PANNE MARIE
Pane, zmiluj sa nad nami                                                   Kriste, zmiluj sa nad nami
Pane, zmiluj sa nad nami, Kriste uslyš nás                                Kriste vyslyš nás
Otče z nebies Bože                                                                     Zmiluj sa nad nami
Synu Vykupiteľu sveta Bože                                                      Zmiluj sa nad nami   
Duch Svätý Bože                                                                        Zmiluj sa nad nami                
Svätá trojica jeden Bože                                                             Zmiluj sa nad nami      
Svätá Mária                                                                                        Oroduj  za nás   
Svätá Mária, zrkadlo utrpenia Kristovho                                           Oroduj za nás
Svätá Mária, ty panenská a bolestná Matka                                       Oroduj za nás        
Svätá Mária, ty nevyčerpateľné more milostí a bolestí                     Oroduj za nás
Mária, Matka bolesti, ty si v Betleheme nenašla žiadne prístrešie    Oroduj za nás   
Mária, ty si bola nútená utiahnuť sa do maštale                                Oroduj za nás
Mária, ty si dieťa položila do jaslí                                                  Oroduj za nás   
Mária, tvoju dušu prenikli slová Simeona ako ostrý meč               Oroduj za nás   
Mária, ty si nad smrťou neviniatok horko plakala                          Oroduj za nás    
Mária, ty si s Božím Synom a so sv. Jozefom musela
                                                        utekať do Egypta                    Oroduj za nás
Mária, ty si svojho strateného Syna tri dni s bolesťou hľadala       Oroduj za nás
Mária, ty si nenávisť a závisť zatvrdilých židov proti Ježišovi
                                                                  hlboko v srdci cítila      Oroduj za nás
Mária, ty si sa s bolesťou dozvedela, že Ježiša bili po tvári            Oroduj za nás
Mária , ty sa s bolesťou dozvedela, že všetci, ktorí sa zhromaždili
       na nádvorí Pilátovho domu, žiadali smrť tvojho syna             Oroduj za nás
Mária, ty si videla, ako sa tvojmu synovi, odetému
                           do purpurového plášťa, potupne vysmievali        Oroduj za nás
Mária, ty si s bolesťou pozorovala, ako bol tvoj syn bičovaný
                                                                  a tŕním korunovaný        Oroduj za nás
Mária, ty sa s bolesťou dopočula, že zločinca Barnabáša
                                              uprednostnili pred tvojím synom       Oroduj za nás
Mária, ty si sa s bolesťou dopočula , že bol nad ním vynesený
                                                                          rozsudok smrti       Oroduj za nás
Mária, ty sa s ním stretla, keď kráčal krížom obťažený                   Oroduj za nás
Mária, tvoje srdce prenikli údery kladiva, ktorými Ježiša
                                                                        pribíjali na kríž         Oroduj za nás
Mária, ty si posledné slová svojho syna, visiaceho na kríži
                                                                     zachovala v srdci         Oroduj za nás
Mária, ty si nás pod krížom v osobe svätého Jána prijala
                                                                            za svoje deti          Oroduj za nás
Mária, ty si verne vytrvala pri Ježišovi až do jeho skonania             Oroduj za nás
Mária, ty si mŕtve telo svojho syna držala v náručí                           Oroduj za nás
Mária, ty si s bolesťou pochovala svojho syna do nového hrobu      Oroduj za nás
Mária, ty si po smrti Ježišovej zotrvávala v rozjímaní a v úcte
                                                           k jeho svätému utrpeniu         Oroduj za nás
Mária, ty si si pre svoju lásku a utrpenie zaslúžila slávu nad
                                                                       všetky stvorenia          Oroduj za nás
Panna Mária, zrkadlo všetkých zarmútených sŕdc                              Oroduj za nás
Pomocnica všetkých chorých a trpiacich                                            Oroduj za nás
Posila všetkých slabých                                                                      Oroduj za nás
Utešiteľka malomyseľných                                                                 Oroduj za nás
Útočište hriešnikov                                                                             Oroduj za nás
Kráľovná mučeníkov                                                                          Oroduj za nás
Kráľovná tebe verných                                                                        Oroduj za nás
Matka milostiplná                                                                                Oroduj za nás
Patrónka umierajúcich                                                                         Oroduj za nás


Na tvoj príhovor nech je nám Boh milostivý:
Od každého hriechu , ktorý je príčinou Ježišovho utrpenia             Vysloboď nás Bože
Od každej hriešnej príležitosti a nebezpečenstvá hriechu                Vysloboď nás Bože
Od tajného pokušenia zlého ducha                                                   Vysloboď nás Bože
Od každého nemierneho smútku a každej malomyseľnosti              Vysloboď nás Bože
Od zatvrdilého srdca                                                                          Vysloboď nás Bože
Od nekajúcnosti a nevery                                                                  Vysloboď nás Bože
Od ducha smilného                                                                          Vysloboď nás Bože
Od náhlej a nečakanej smrti                                                             Vysloboď nás Bože
Od večného zatrania                                                                         Vysloboď nás Bože

My hriešnici ťa prosíme o tvoj :
aby sme nezišli z cesty pravej viery                                                      Oroduj za nás
aby si nám od tvojho syna vyprosila dokonalú ľútosť
                                               a odpustenie hriechov                            Oroduj za nás
aby sme mali v srdci pravú úctu k ukrižovanému Ježišovi                   Oroduj za nás   
aby sme mali neotrasiteľnú dôveru a čistú lásku k Bohu                      Oroduj za nás   
aby všetci , ktorí sa k tebe utiekajú, našli u teba pomoc a potechu       Oroduj za nás   
aby si nám vyprosila šťastnú smrť                                                         Oroduj za nás   

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta                                              Odpusť nám Pane
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta                                              Vyslyš nás Pane
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta                                             Zmiluj sa nad nami

Oroduj za nás, Matka Sedembolestná
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení

Modlíme sa:
Pane Ježišu, pri tvojom umučení – podľa Simeonovho proroctva – meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Matky Márie; daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok tvojho utrpenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen

Modlitba k Sedembolestnej
Sedembolestná Matka, plná milosti , všetkým ochotne otváraš svoju materinskú náruč, čo sa k tebe utiekajú , prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho najmilšieho syna a nášho Vykupiteľa, a tiež pre bolesti tvojho materinského srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov. Ukáž, že si dobrou matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhlaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný  pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti  všetky nepokoje, nenávisti a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i v smrti v tvojom materinskom srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.KRÍŽOVÁ CESTA ZO SEDEMBOLESTNOU  a LITÁNIE K SEDEMBOLESTNEJ PM
                                                              – knižka: úcta k Sedembol. PM, kt. zostavil Vincent Malý

                                    Krížová cesta SedembolestnejPM
PIESEŇ: Deti Matky Márie, obraz jej múk známy je:
              Meč bolesti prenikol jej srdce za hriešnikov.

Prípravná modlitba:
Sedembolestná Matka, Mária, prijmi od nás túto krížovú cestu, ktorú chceme vykonať na pamiatku tvojich mnohých bolestí. Ty si ich znášala z lásky k svojmu Synovi a nášmu Pánovi, a tak si spolupracovala na našej spáse. Meč bolesti, ktorý vnikol do tvojho prečistého materského srdca, nech v nás vzbudí ducha kajúcnosti a pokánia, aby sme žili v Božej láske, a milosti, a tak sa stali účastníkmi tej slávy, ktorú nám tvoj Syn zaslúžil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Amen
   
Prvé zastavenie: Simeon predpovedá Panne Márií meč bolesti
PIESEŇ: Keď Syna obetuje v chráme Pána, počuje
              Proroctvo Simeona, čo bude trpieť ona.

Čítanie:  Z Evanjelia podľa svätého Lukáša 2, 34-35
Simeon povedal Márií, Ježišovej matke: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč , – aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.
Rozjímanie: Predstavme si, akú veľkú bolesť musela Panna Mária pocítiť, keď počula slová staručkého Simeona, predpovedajúceho utrpenie jej predrahého Syna, a že jej vlastné srdce prenikne meč bolesti. Z prorockých slov tušila, čo čaká jej Syna, a vedela si predstaviť nevďačnosť mnohých ľudí, ktorých viny on sám ponesie. (Iz 53,11)
Nepatrím medzi týchto nevďačníkov? V duchu si kľakni k nohám bolestnej Matky a odpros ju za svoju nevďačnosť voči jej Synovi a tvojmu Spasiteľovi.
Chvíľka ticha

L.: Oroduj za nás, Matka Sedembolestná
V.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení

Modlitba: Presvätá Panna, ty si pri proroctve Simeona pocítila v srdci ostrú bolesť; prosíme ťa pre tvoje ranené srdce, vypros nám milosť, aby sme vždy pevne stáli po boku tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, a jeho svätej Cirkvi a nikdy sa nedali strhnúť do krížov jeho nepriateľa. Amen.

Druhé zastavenie: Svätá rodina uteká do Egypta
PIESEŇ: Druhý meč ju stíha zas: Herodesov krutý hlas
              Keď pred hnevom človeka do Egypta uteká

Čítanie:  Z Evanjelia podľa svätého Matúša 2, 13-14
Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „ Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.
Rozjímanie: Sprítomnime si bolesť, ktorú Mária v srdci pocítila, keď Pánov anjel prikázal Jozefovi, aby nočnou hodinou utekali s dieťaťom do Egypta, lebo Herodes chcel zavraždiť jej Syna! Je to možné? Koľký strach a aká úzkosť zvierali jej srdce pri pomyslení, žeby vojaci ukrutného kráľa mohli ich na ceste dohoniť! Herodesovi sa podobá každý, kto ťažkým hriechom vyháňa Ježiša zo svojho srdca, alebo zo srdca iného.
Každý kto vraždí nenarodené dieťa, má v sebe krutosť Herodesa. Padni v duchu k nohám bolestnej Matky a odprosuj ju za všetky svoje nevernosti voči Pánu Ježišovi i za určité odmietnutie jeho prítomnosti v tvojom srdci, v tvojej rodine. Amen
Chvíľka ticha

L.: Oroduj za nás Matka Sedembolestná
V.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení

Modlitba: Bolestná Matka, s akou láskou si túlila k svojej hrudi Božie dieťa, keď si v úzkosti a strachu utekala pred Herodesom! Pre tvoje úzkosti a bolesti, pre plač betlehemských matiek nad ich zavraždenými synmi ťa prosíme, vypros našim ženám a matkám milosť, aby si uvedomili, čo je život dieťaťa, a nezabíjali plod svojho lona. Zároveň ťa prosíme, buď pomocnicou a ochrankyňou všetkých utečencov, ktorí musia v cudzom kraji znášať útrapy vyhnanstva. Amen.

Tretie zastavenie: Mária hľadá strateného Ježiša v chráme
PIESEŇ: Tretia bolesť, hľa, tu je, keď s úzkosťou zisťuje,
              Že Ježiša nemajú; s bolesťou ho hľadajú.

Čítanie: Z evanjelia podľa svätého Lukáša 2, 43-45
Keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdával sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.
Rozjímanie: Zaiste veľká bolesť zovrela srdce Márie, keď zbadala, že bez vlastnej viny stratila Ježiša. Bolesť sa stupňovala tým väčšmi, že ani príbuzní, ani známi nevedeli jej nič povedať o stratenom Ježišovi. Nezúfa, skôr tým odhodlanejšie hľadá. Spolu s Jozefom sa vráti do Jeruzalema a s bolesťou ho hľadala tri dni.
Koľko ľudí stratí Ježiša a netrápi ich to. Ani ho nehľadajú. A strácajú ho svojou vinou, hriechom.
Nebol som azda i ja dlhší čas bez Ježiša? V duchu sa vrhni k nohám bolestnej Matky a pros ju, aby ti pomáhala čím vernejšie a plnšie hľadať Ježiša, poklad a lásku tvojho srdca.
Chvíľka ticha

L.: Oroduj za nás Matka Sedembolestná
V.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení

Modlitba: Bolestná Matka, pomôž nám, aby sme sa učili od teba vytrvalo hľadať Ježiša vždy, keď sme od neho vzdialení, a nech nás nič neodlúči od neho, lebo on je našou cestou, pravdou a životom. Amen

Štvrté zastavenie: Mária sa stretáva s Ježišom na ceste na Kalváriu
PIESEŇ: Štvrtá bolesť skľučuje Božiu Matku, zraňuje,
              Keď sa stretá s Ježišom padajúcim pod krížom.

Čítanie: Z Evanjelia podľa svätého Lukáša 23, 26-27
Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa a položil naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali.
Rozjímanie: Láskyplná matka sa stretáva so svojím zmučeným Synom na krížovej ceste. Ježiš je uprostred veľkého zástupu ľudu. Jedni ho trýznia, iní mu pomáhajú. Kristus celý zmučený sa s láskou pozrie na svoju matku. „Ktože by z nás nezaplakal, keby videl, aká bolesť je v jej srdci nevinnom.“ Príčinou bolesti a utrpenia jej Syna a jej žiaľu sme my, naše hriechy. Hriechy ľudského pokolenia. Tie ho priviedli na kríž.
V duchu sa vrhni k nohám bolestnej Matky a pros ju, aby ti pomáhala kráčať s krížom za Kristom.
Chvíľka ticha

L.: Oroduj za nás Matka Sedembolestná
V.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení

Modlitba: Najsvätejšia Panna, bolestná Matka, daj, nech Kristov pohľad na nás privedie nás k úprimnej ľútosti nad hriechmi, pomáhaj nám, aby sme spolu s tebou kráčali za Kristom so všetkou odvahou a láskou, a vypros nám milosť, aby sme raz uvideli tvojho Syna a nášho Pána z tváre do tváre v nebeskom kráľovstve. Amen

Piate tajomstvo: Panna Mária pri Ježišovom kríži
PIESEŇ: Stojí Matka pod krížom v zatemnení hrozivom,
              Bolesťou sa priblíži Baránkovi na kríži.

Čítanie: Z Evanjelia podľa svätého Jána 19, 25-27a
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova a Mária Magdaléna.
Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“
Potom povedal učeníkovi: „ Hľa, tvoja matka!“
Rozjímanie: Panna Mária verne zotrvávala v jednote so Synom až po kríž, pri ktorom nie bez Božieho riadenia veľmi trpela so svojim Jednorodeným, s materinským srdcom sa pridružila k jeho obete a s láskou súhlasila s obetovaním žertvy, ktorú ona porodila.“
„Trpiac spolu so svojim umierajúcim Synom na kríži, spolupracovala na diele Spasiteľa celkom mimoriadnym spôsobom, a to poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou, aby obnovila nadprirodzený život duší. Práve preto je našou Matkou v poriadku milostí“
V duchu padni k nohám bolestnej Panny a Matky a poďakuj sa jej za spoluprácu na diele Spasiteľa pre tvoje vykúpenie.
Cítiš sa synom, dcérou nebeskej Matka?! Vážiš si túto veľkú milosť?!
Chvíľka ticha

L.: Oroduj za nás Matka Sedembolestná
V.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení

Modlitba:
Pane Ježišu, podľa Simeonovho proroctva pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu slávnej Panny a tvojej Matky Márie; daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti, a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen


Šieste zastavenie: Panna Mária objíma mŕtve Ježišovo telo
PIESEŇ: Z kríža Krista snímajú, v náruč Matky skladajú
              Šiesta bolesť už raní srdce Matky a Panny

Čítanie:
Z Evanjelia podľa svätého Matúša 27, 57-59
Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatey, menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo a zavinul ho do čistého plátna.
Rozjímanie:
Pozrime sa na bolestnú Matku, ako sa skláňa nad Ježišovým mŕtvym telom zaliatym krvou, pokrytým hlbokými ranami, s prebodnutým srdcom: „Ó, ty Matka, žriedlo lásky, nech prežívam bôľ tvoj ťažký a nech s tebou nariekam.“
Priblíž sa srdcom k milujúcej a milovanej trpiacej matke a povedz jej, aby ti vyprosila milosť rásť vo vernosti voči Pánu Ježišovi, aby ťa nič od neho, od Kristovej lásky, neodlúčilo, ani  súženie, ani úzkosť, ani prenasledovanie, ani smrť.
Chvíľka ticha

L.: Oroduj za nás Matka Sedembolestná
V.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení

Modlitba:
Bolestná Matka Božia, držíš v náručí mŕtve telo svojho Syna a nášho Pána. V tejto podobe bolesti si nášmu slovenskému ľudu najviac vošla do vedomia a uctievania si ťa ako Sedembolestnú. V takejto podobe nám žiariš v našej národnej bazilike v Šaštíne. / A sme radi - že aj v našej malej kaplnke: v Obci Bzovská Lehôtka/
S dôverou sa ponáhľame k tebe, k tvojmu srdcu sa vinieme; zachráň nás, Matka láskavá, nedaj nám zahynúť v záplavách hriechu, prenasledovania a utrpenia. Amen

Siedme zastavenie: Panna Mária odprevádza Ježišovo telo do hrobu
PIESEŇ: Do hrobu ho skladajú, všetci v srdci bôľ majú;
             Matka bodá siedmy meč, všetci zmĺknu, stíchne reč    

Čítanie:
Z Evanjelia podľa svätého Jána 19, 41- 42a
Učeníci Jozef z Arimatey a Nikodém vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi...
V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša.
Rozjímanie:
Bolestná Matka pochovala telo toho, ktorého počala z Ducha Svätého, telo svojho Syna a Syna večného Otca. A ako pri zvestovaní a vierou a poslušnosťou vyslovila: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“, tak aj teraz pomocou Ducha Svätého má tú silu, ktorá udržiava jej poslušnosť Božej vôli, odvahu, ktorá ju posilňuje, keď trpí pod krížom a teraz pri pohrebe.
A tak, ako vedela, že jej Syn má zomrieť, tak pevne dúfala, že čoskoro vstane z mŕtvych.
Jej dušu prenikla sila bolesti, aby sme právom oslavovali viac ako mučenicu tú, ktorej súcitná spoluúčasť isto prevyšovala pocit telesného utrpenia.
Chvíľka ticha:

L.: Oroduj za nás Matka Sedembolestná
V.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení

Modlitba:
Bolestná Matka, tvoj Syn nás svojím umučením, svojou smrťou, svojím pochovaním a zmŕtvychvstaním vykúpil. Ty si spolu s ním trpela a spolupracovala na diele Spasiteľa celkom mimoriadnym spôsobom. Zachránila nás Kristova láska, od ktorej väčšiu nemal nik, a na našej záchrane spolupracovala tvoja matka Mária, po ktorej láske už inej podobnej niet. Buď nám teda Ochrankyňou a Prostrednicou milosti. Amen

Záver: PIESEŇ: Matka Sedembolestná, do Kristovho Kráľovstva
                          priveď všetkých veriacich vrúcne teba prosiacich
                                 LITÁNIE K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRIÍ    
                                                                    – knižka: úcta k Sedembol. PM, kt. zostavil Vincent Malý
   
Pane , zmiluj sa                                      Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa                                     Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa                                      Pane, zmiluj sa

Svätá Mária                                             Oroduj za nás
Matka trúchlivá                                      Oroduj za nás
Matka plná úzkosti                                Oroduj za nás
Matka bolestná                                      Oroduj za nás
Matka, ktorej srdce prebodol meč     Oroduj za nás
Matka, ty si trpela pod krížom            Oroduj za nás
Matka, ty si znášala každé utrpenie   Oroduj za nás
Posila slabých                                         Oroduj za nás
Pomocnica opustených                        Oroduj za nás
Ochrana opustených                             Oroduj za nás
Vyslobodenie utláčaných                     Oroduj za nás
Kotva dôvery                                          Oroduj za nás
Utíšenie búrok                                       Oroduj za nás
Prístav bezpečný                                   Oroduj za nás
Hrôza prenasledujúcich                       Oroduj za nás
Poklad veriacich                                    Oroduj za nás
Svetlo prorokov                                    Oroduj za nás
Opora apoštolov                                   Oroduj za nás
Koruna mučeníkov                               Oroduj za nás
Útecha vyznávačov viery                    Oroduj za nás
Perla panien                                         Oroduj za nás
Ochrana vdov                                      Oroduj za nás
Liek chorých                                         Oroduj za nás
Nádej umierajúcich                            Oroduj za nás
Osvieženie duší v očistci                    Oroduj za nás
Radosť všetkých svätých                   Oroduj za nás

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta      zľutuj sa nad nami, Pane
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta      vyslyš nás, Pane
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta      zmiluj sa nad nami

V:  Oroduj za nás, Matka Sedembolestná
R:  Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení

Modlime sa:
Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vypros nám milosrdenstvo u Boha Otca. Postav mu prebodnuté svoje i Ježišove Srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom na zemi za nás pretrpela. Amen


Modlitba za uzdravenie duše:
Pokora znamená Ježišovi povedať : “Pane, vydávam ti svoj život.
                                                          Rob skrze mňa svoje dielo. Amen.”  
Dobrý Ježišu, klaniam sa ti a ďakujem, že si prišiel, aby si vyliečil moju zranenú duše.
Prosím ťa, milý Ježišu, aby si teraz prešiel celý môj život a vyliečil všetky zranenia, ktoré som zdedil po svojich predkoch. Prosím, príď do okamihu môjho počatia. Ty vieš, či to bol okamih lásky alebo nie. Viem, že ty si ma chcel, že ty si si prial moje narodenie. Pane, požehnaj mojim rodičom. Ja viem, že si ich stvoril rovnako, ako si stvoril mňa, a preto im chcem odpustiť a mať ich rád. Ježišu, prosím, aby si prišiel do prvých piatich rokov môjho života. Pane, uzdrav môj vzťah k otcovi v tej dobe. Polož ruku na každé zranenie, ktoré som utŕžil od svojho otca. Polož ruku na moje rany a ukáž mi, že už vtedy si stál pri mne a držal ma vo svojom náručí. Ty si ma ochraňoval a uzdravoval, ty si mi hovoril, že si môj otec. Ďakujem ti za to, že ma miluješ. Ježišu, uzdrav môj vzťah k matke. Je možné, že pri svojich povinnostiach nemala na mňa čas. Možno, že nevedela byť ku mne nežná. Pane, ja jej všetko odpúšťam a ďakujem ti, že ty si bol vtedy mojou matkou. Ďakujem ti, že ma tiež tvoja Matka držala v náručí a že ku mne bola nežná. Ďakujem ti, že pred tebou môžem byt taký, aký som, pretože ty ma miluješ. Teraz ťa, Ježišu, prosím, aby si vstúpil do môjho života od piateho do pätnásteho roku a aby si uzdravil moje vzťahy k učiteľom, spolužiakom, priateľom i ostatným deťom. Uzdrav, Pane, moje prvé styky s cirkvou, s modlitbou a s kňazom. Ja verím, že ty si bol vtedy so mnou, ty si ma poučoval a chránil... Ježišu, pozri na môj život od pätnásteho do dvadsiateho piateho roku života. Dotkni sa všetkých tých situácií, kedy sa mi nedarilo v škole. Dotkni sa okamihu, kedy som vstupoval do zamestnania. Ty poznáš moje rany a strach z tej doby. Dotkni sa všetkých tých rán a ukáž mi, že to nič nie je, pretože ty si v každom okamihu stál pri mne. Pane Ježišu, polož svoju ruku na všetky moje sklamania, ktoré som prežil vo svojom živote a pomôž mi, aby som sa znovu mohol rozhodnúť pre teba. Odpúšťam svojmu partnerovi, odpúšťam svojim deťom, odpúšťam všetkým ľuďom, ktorí ma zranili v cirkvi, v zamestnaní, odpúšťam svojim priateľom, ktorí ma sklamali. Veď ty si bol v tej dobe mojim priateľom, učiteľom i duchovným vodcom. Ďakujem ti, Ježišu. Teraz ťa Pane, prosím, aby si prišiel do obdobia od dvadsiateho piateho roku až doteraz. Pozri sa na mňa, aký som teraz, v tomto okamihu. Dotkni sa všetkých zábran, ktoré mám proti tebe. Odpusť mi ich a uzdrav všetky zranenia, ktoré po nich zostali. Ukáž mi všetky moje závislosti a urob zo mňa slobodného človeka. Pozri sa na všetky moje vzťahy k ľuďom z môjho okolia. Daj mi silu, aby som mohol odpustiť svojim nepriateľom, aby som sa mohol uzmieriť s tými, s ktorými som prestal hovoriť. Pane Ježišu, vysloboď ma z mojej agresivity a nenávisti. Dotkni sa mojej vlažnej viery, mojej nesústredenej modlitby.  Otvor oči môjmu duchu, aby som sa mohol na teba pozerať; aby som sa mohol s tebou priateliť. Prosím ťa, vysloboď ma z hriechu sebaľútosti. Pomôž mi, aby som sa už nikdy neanalyzoval a nerozoberal svoju minulosť, ale aby som sa vždy pozeral len na teba. Pomôž mi, aby som si neničil svoje zdravie a nervy, ale aby som všetky svoje rany prenechal tebe k uzdraveniu. Pane, pomôž mi, aby som bol tak silný a zdravý, aby som mohol každému človeku robiť dobro. Dotkni sa každého môjho strachu a znič ho. Veď ty si moja sila, moja sloboda. Ty si môj pokoj, môj zdroj – moja živá voda. Proti tebe, Pane, nikto nič nezmôže. Ty si jediný Pán a vládca. Ježišu, venujem ti celý svoj život. Prosím Ťa, vstúpil i do mojej budúcnosti, a ďakujem ti, že i v mojej budúcnosti neexistuje nič, čoho by som sa musel báť, pretože celá moja budúcnosť je v Tvojich rukách. Pane, ďakujem ti, že mi hovoríš : „Neboj sa! Ja som ťa vykúpil. Ty si cenný v mojich očiach. Ja ťa milujem. Svoj život som položil za teba a svojou krvou som umyl každý tvoj hriech. Dotkol som sa tvojich hriechov. Si slobodný a si môj. Tebe patrí moje kráľovstvo. Už sa nepozeraj dozadu, ale choď tam, kam ťa posielam, a rob moje skutky.” Amen.

     MARIANSKÁ AKADÉMIA – 18. máj 2014 Bzovská Lehôtka o 16hod

PIESEŇ:  Vždy je s nami tá /Mária, ty naša Kráľovná/  – všetci spolu

ÚVOD:
Rok 2014 je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Čo to pre nás znamená? Omnoho častejšie počujeme o Márii, Matke Božej a o jej mečoch. Ale ako sa nás to týka a prečo je tomu dokonca venovaný celý rok? Mnohí z nás na túto otázku odpovedať vedia, ale tých čo si nie sú istí je asi ešte viac. A preto sa tu  stretávame a spoločne sa chceme modliť a spoznávať Pannu Máriu, jej život a jej meče, ktoré jej prebodli srdce. Nie je toho málo a tak si to rozdelíme na dva krát. Dnes prejdeme prvou časťou, ktorá je o živote Panny Márii, o jej láske, poslušnosti a dôvere v Boha. Druhú časť si necháme na október, čo je tiež mariánsky mesiac ako máj. V tejto druhej časti sa budeme venovať Máriiným siedmim mečom, ale aj láske, ktorou zahŕňa nás, svoje pozemské deti. Táto myšlienka – urobiť Marianskú Akadémiu v máji a potom v októbri – vznikla na základe piatkových modlitbových stretnutí, ktoré sa tu, v kaplnke konajú každý piatok o 18hod. A tak ako každé stretnutie má svoj úmysel, tak aj dnešná Akadémia bude na úmysel: Chceme dnes prosiť našu Nebeskú Matku o jej ochranu a  o Božie požehnanie nielen pre nás, tu prítomných, ale aj pre naše rodiny, na ktorých nám záleží. Kto iný by nám vedel lepšie vyprosiť u Boha potrebné milosti, ak nie naša Nebeská Matka?

Prítomnosťou, tu v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Bzovskej Lehôtke, dávame najavo, že Kráľovná Nebies nám nie je ľahostajná. Chceme si upevniť, nie len vieru v Boha, ale aj vzťah k Márii. Tento rok môže byť pre nás a pre celý svet mimoriadnym požehnaním. A tak sa spoločne vydajme na cestu Máriinho života. Otvorme svoje srdcia, aby sme sa v rozjímavej modlitbe, počas chvíľok ticha, priblížili k Ježišovi a Jeho Matke.

PIESEŇ: Potešenie zarmútených –L+S a mládež

Mária z Nazaretu, dcéra chudobných, ale  pracovitých ľudí Joachima a Anny, ktorí ju viedli k viere v Boha, žila jednoduchým životom. Bol spojený s Bohom, či už v myšlienkach, túžbach, v modlitbách, alebo v každodennej práci.  
Pán požehnal, medzi ženami práve Máriu, lebo bola láskavá a nevinná. Anjel sa jej zjavil a prihovoril sa jej: „Buď pozdravená, milostiplná! Pán s Tebou! Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Tvoj syn bude veľmi významný, a s vôle Božej bude vládnuť naveky.“ Vypočula anjelove slová, začudovala sa lebo sa necítila vôbec výnimočná ani vyvolená. Bola to naozaj veľmi skromná dievčina. Potom sa spýtala: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Hoci bola Mária vydatá, žiadny muž, nikdy nepoškvrnil jej počestnosť. Anjel odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni a preto aj tvoje dieťa bude sväté a bude sa volať Syn Boží. Maj na pamäti svoju príbuznú Alžbetu, ktorá v starobe počala dieťa. Zdalo sa to už nemožné, pre jej pokročilý vek, ako aj preto, lebo doposiaľ bola neplodná. A teraz už 6 mesiacov nosí svoje dieťa, lebo Bohu nič nie je nemožné. “ „Hľa,  služobnica Pána, staň sa mi podľa tvojho slova.“ Anjel v tej chvíli zmizol a nechal Máriu osamote.

PIESEŇ: Anjelským pozdravením JKS 330
MODLIME SA:
Nebeská Matka, Panna panien - dnes prichádzame sem do chrámu, aby sme si uctili Teba, milostiplnú a Bohom vyvolenú ženu.  Ďakujeme Bohu za teba, Kráľovná Pokoja a ďakujeme aj za tvojich rodičov.
Milovaná Matka, ty nás svojim príkladom učíš prijímať Božie rozhodnutia s láskou a pokorou. Učíš nás, že nemusíme všetko chápať rozumom. Stačí, keď otvoríme srdcia a s pokorou prijmeme, čo nám je od Boha dané. Mária, buď nám učiteľkou, matkou, ochrankyňou, orodovnicou. Pros za nás u svojho Syna v každú chvíľu nášho života, ale i v hodine smrti našej. Amen.  
(rozjímanie)

PIESEŇ: Božia láska príď(kánon) –L+S a mládež

Máriin súhlas s Božou vôľou dal jej životu jasný smer. Ona, svojim čistým, láskavým a pokorným srdcom hneď prijala čo pre ňu Boh pripravil. My sa však často krát viac podobáme na kňaza Zachariáša, ktorý neuveril slovám Božieho anjela.
Kňaz Zachariáš mal za manželku Alžbetu, Máriinu príbuznú. Nemali deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli už v pokročilom veku.
Raz  keď Zachariáš konal kňazskú službu pred Bohom, podľa obradného zvyku, vošiel do chrámu Pánovho a zapálil kadidlo. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. Tu sa Zachariášovi zjavil Pánov anjel: stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal:  „Neboj sa Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám bude kráčať pred ním, aby obrátil srdcia otcov k synom a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“ Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to spoznám? Veď ja sám som starec a moje žena je tiež v pokročilom veku?“ Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom. On ma poslal hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale, že si neuvaril mojim slovám, onemieš a nebudeš môcť o tom hovoriť až keď sa to všetko nestane.“
Ľud čakal na Zachariáša a divil sa prečo je v chráme tak dlho. Ale keď vyšiel, nevládal k nim prehovoriť a oni pochopili, že mal videnie.  Dával im znaky a zostal nemý. Len čo sa skončili dni jeho služby vrátil sa domov. Po tých dňoch jeho manželka počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.“     

PIESEŇ: Viac lásky – L+S a mládež


MODILME SA:
Nebeská Matka, ďakujeme ti za tvoj príklad viery. Prosíme,  nauč nás milovať Boha a nepochybovať o jeho pláne s nami. Mária, pomôž nám pochopiť, že všetky skúšky a kríže, ktoré si životom nesieme sú ničím oproti radosti, ktorá nás čaká, keď naplno prijmeme Boha do svojho života. Kráľovná pomoci, oroduj za nás u svojho Syna, aby sme sa stali hodní Jeho milostí, teraz i v hodinu smrti našej. Amen  
(rozjímanie)

PIESEŇ : FLAUTA - Erika    /alebo Hudba AVE MÁRIA /

Máriino vyvolenie za matku toho, ktorého očakávali toľké pokolenia, ju napĺňalo vznešenou radosťou, ale zároveň dávalo  hlbší význam jej úlohe služobnice. Ona, matka Spasiteľa ľudského pokolenia, sa v Božej službe stáva aj služobnicou ľudí.
Mária bez meškania prijala túto úlohu a dokazuje to aj skutočnosť, že sa ponáhľala k svojej príbuznej Alžbete, aby jej bola nápomocná v tých krásnych dňoch očakávania.
Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Zvolala mocným hlasom:
„Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života! Čím som si zaslúžil, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel, tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. Blahoslavená tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária odvetila: „ Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi,...“
Mária ostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

PIESEŇ:  Magnifikat – všetci – kombinácia

MODLIME SA:
Nebeská matka, dnes s spolu s tebou voláme:
VŠETCI: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. Sláva Otcu...“
(rozjímanie)

PIESEŇ:  Pokojne do ticha modlitba znie /Z.T. a M.P. /

Mária bola zasnúbená s tesárom Jozefom. Ale skôr ako začali spolu bývať, ukázalo sa, že je tehotná.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel Máriu vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom premýšľal, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, lebo to čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo On vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ Keď sa Jozef zobudil, urobil tak ako mu prikázal Pánov anjel a prijal Máriu za svoju manželku.

PIESEŇ:  dospelácky zbor

MODLIME SA:
Nebeská Matka, ďakujeme ti za tvoj príklad viery. To, že Boh zhliadol na poníženosť služobnice, neznamená „poníženosť“ v obyčajnom zmysle. Znamená to, že si bola veľmi skromná, pokorná, nechávala si lepšie miesta a lepšie veci iným.
Ani Ty, ako matka Božieho Syna si nebola ušetrená od skúšok viery. I napriek obavám ako zareaguje  tvoj snúbenec Jozef, si Božiu vôľu prijala a verila si v Jeho veľké milosrdenstvo. A Boh nesklamal tvoju dôveru a postaral sa, aby vás Jozef  prijal a staral sa nielen o teba, ale aj dieťatko.
Nebeská Matka, Mária! Pomôž nám učiť sa z tvojho príkladného života, aby sme sa nebáli budovať si vzťah s našim Nebeským Otcom.. Sme málo vytrvalí, slabí a ľahko padáme do prachu pod váhou našich krížov. Kráľovná pomoci, ty máš v Ježišovom srdci zvláštne miesto, odovzdávame ti všetky naše prosby. Prosíme, predlož ich svojmu Synovi buď našou orodovnicou teraz i v hodine  smrti našej. Amen.      (rozjímanie)

PIESEŇ: K Márii voláme JKS 337

Krátko po Máriinom odchode nastal čas Alžbetinho pôrodu. Porodila syna. Keď jej susedia a príbuzný počuli tú novinu, všetci sa radovali s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Alžbeta povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Všetci sa tomu čudovali, lebo v ich pokolení také meno nemali a tak sa pýtali aj Zachariáša aké meno majú dať jeho synovi.. Dali mu tabuľku a on napísal: “Ján sa bude volať.“ Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. O týchto udalostiach sa hovorilo po celých judejských horách a všetci čo to počuli vštepili si to do srdca.
Zachariáš prorokoval: „ Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svätú zmluvu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: budeš kráčať pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu.“
Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.

PIESEŇ: Dobrý je Pán a hoden večnej chvály – L+S a mládež

MODLIME SA:
Nebeská Matka, spolu s Jánom Krstiteľom orodujte za nás u nášho Pána, aby sme sa stali silnejší a vytrvalejší pri našich pôstoch a predsavzatiach. Pomôžte nám správne chápať pôst a naučte nás ho milovať, lebo v odriekaní je cesta k pokore a láske. A v pokore a láske je cesta do neba.
Spoločne velebme nášho Pána, Boha a tešme sa z milosrdenstva, ktorým nás zahŕňa.  Kráľovná pokoja, nauč nás v tichom rozjímaní stretnúť sa s Kristom, aby sme ho boli hodný počas nášho života, ale i v hodine našej smrti. Amen
(rozjímanie)

PIESEŇ: Znej pieseň Márii – dospelácky zbor

Cisár Augustus dal príkaz spísať celý ľud, a tak sa museli všetci vydať na cestu do mesta s ktorého pochádzali. Jozef z rodu Dávidovho  musel odísť aj so svojou manželkou do mesta Betlehema.
Mária bola v požehnanom stave. Kým tam boli prišiel čas jej pôrodu. Nenašli miesto v hostinci, preto sa zložili v maštaľke za mestom. Tam Mária porodila svojho syna, zavinula ho do plienok a položila do jasieľ.
PIESEŇ: Mária padá do slamy ( slohy 1,2.3) –L+S a mládež

V tom istom kraji bdeli pastieri nad svojim stádom. Tu pred nimi zastal Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach ale anjel im povedal: :Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ Kristus Pán. Nájdete ho povitého v plienkach, uloženého v jasliach.“ Potom sa k nemu pridali nebeské zástupy, zvelebovali Boha a volali: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Keď od nich anjeli odišli, šli sa pozrieť do Betlehema. Našli Máriu, Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorý to počuli divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

PIESEŇ: Mária padá do slamy( slohy 4,5) –L+S a mládež

Po pár dňoch prišli traja mudrci z východu, Gašpar, Melichar a Baltazár. V Herodesovom dome hľadali nového Kráľa. On dal zvolať všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu odpovedali: „V Betleheme, lebo tak píše prorok.“ Mudrci išli hľadať dieťa, hviezda ich viedla. Našli dieťa aj s jeho matkou Máriu, klaňali sa mu a zložili mu k nohám vzácne dary: zlato, kadidlo a myrhu. Zlato lebo Ježiša pokladali za kráľa najmocnejšieho zo všetkých vládcov, lebo jeho kráľovstvo bolo Kráľovstvo nebeské.  Kadidlo bolo Božim darom, keďž sa počas cirkevných obradov pálilo v chrámoch a znamenalo, že Ježiš je Boží Syn. Myrha, bola symbolom ľudstva. Bol to parfumovaný balzam, červenej farby, ktorý pripomínal ľudská krv. Myrha teda znamenala, že aj Ježiš bol syn s ľudského rodu, ktorý preleje svoju vlastnú krv, aby vykúpil ľud.
Keď v sne dostali varovanie z Nebies aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili domov.

MODLIME SA:
Nebeská Matka, ty sama si sa tešila z pohybov rastúceho dieťatka v tvojom lone, prežívala si zázrak vzniku nového života. Prežívala si radosti aj strasti, ktoré toto obdobie v živote ženy prináša. Matička Božia, buď oporou všetkým ženám, čo sa dostanú do požehnaného stavu, aby dokázali prijať dieťa ako Boží dar, ako Boží zázrak a ochraňovali ho pred všetkým zlým, tak ako si ty ochraňovala svojho Syna. Zakry ich svojim svätým plášťom, aby sa nenechali pomýliť dnešným skazeným svetom, v ktorom si ľudia myslia, že majú právo rozhodovať o živote a smrti. Vypros silu u svojho Syna, pre všetky matky, aby milovali svoje deti od počatia, boli im láskavými učiteľkami, priateľkami. Učili ich skromnosti, pokore a vychovávali z nich bohabojných ľudí. Mária, Kráľovná Pomoci pomáhaj nám, svojim dietkam aby sme žili, podľa prikázaní nášho Pána a boli hodný jeho prisľúbení. Teraz i v hodine smrti našej. Amen
(rozjímanie)

PIESEŇ: Mária padá do slamy( slohy 6,7) – L+S a mládež

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša do Jeruzalema aby ho predstavili Bohu. Ako kázal zákon obetovali spolu s dieťaťom aj dve hrdličky.
V Jeruzaleme žil v tom čase muž menom Simeon, bol  spravodlivý a nábožný. Jemu Duch Svätý vyjavil, že nezomrie kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu, keď rodičia priniesli Ježiša. Aj on ho vzal do náručia a velebil Boha zo slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. „
Potom sa Simeon obrátil na Máriu jeho matku a povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktoré budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč- , aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
(rozjímanie)

Mnoho radostí, ale i mnoho starostí a bolestí prežívala Nebeská Matka kým spolu s Jozefom vychovali Ježiša. Ježiš rástol a múdrel zo dňa na deň. Učil sa za tesára ako Jozef, ale hlavne sa pripravoval na poslanie, kvôli ktorému sa narodil na tento svet.
Keď dorástol na muža začal učiť. Jeho slová boli pútavé a ľudia ho radi počúvali, lebo boli plné lásky, dobra. Boli plné Nebeského Otca. Mária bola hrdá na svojho syna. S láskou sa pokorila  pred múdrosťou Ježiša, lebo vedela, že jeho múdrosť nie je s tohto sveta.   

PIESEŇ: Laudato si, o mi signore – L+S a mládež

V Káne  Galilejskej bola svadba. Bol na ňu pozvaný Ježiš so svojou matkou Máriou a jeho učeníci. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte, všetko čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob. Ježiš im povedal: „Naplňte ich vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a odneste starejšiemu!“ Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno dal si zavolať ženích, lebo on nevedel, že to bol zázrak, a povedal mu: „Každý človek najprv podáva dobré víno a horšie až potok, keď si hostia upijú. Ty si zachoval dobré víno až do teraz.“
Toto urobil Ježiš ako prvé zjavenie, a jeho učeníci v neho uverili.

PIESEŇ: Nadate turbe – všetci - kombinácia

MODLIME SA:
Panna Mária, ty si v Káne ukázala, aké účinné môžu byť prosby k Bohu. V nebi naďalej prichádzaš k svojmu Synovi s našimi prosbami – práve tak, ako si to urobila pre snúbencov v Káne. Ty nás učíš, že každá naša prosba bude vypočutá, ale musíme sa najprv naučiť urobiť všetko, čo nám Ježiš povie.
Kráľovná Pomoci, ty si milovaná Bohom a tvoje prosby sú najbližšie Spasiteľovi, preto pros za nás hriešnych teraz i v hodine smrti našej. Amen

PIESEŇ: Na stokrát buď pozdravená 1,2,10 sloha – dospelácky zbor

Nasledujú PROSBY, kde budeme odpovedať: MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS
- Nebeská Matka, Panna Panien, po rozjímaní o tvojom živote, s úprimným srdcom sa obraciame ku tebe, nedopusť, aby naše životy sme žili na prázdno – bez Boha a bez Teba
- Nebeská Matka, odovzdávame ti všetky rodiny a všetkých ľudí a prosíme o tvoju ochranu a lásku, Veď naše rodiny aby boli príkladom pre druhých.
- Nebeská Matka, ochraňuj našich kňazov , aby svoje povolanie vykonávali dôslednejšie a tak si plnili svoje poslanie.
- Nebeská Matka, zhliadni na chorých, trpiacich, odvrhnutých, aby našli útočisko pri tebe. Pohlaď ich svojou nežnou rukou, aby pocítili, že si s nimi.
- Nebeská Matka, zhliadni aj na deti, lebo tie sú Ježišovými miláčikmi, veď sám hovoril: „Nechajte maličkých prísť ku mne.“ Ochraňuj ich malé dušičky, aby sa nikdy necítili byť opustené a nešťastné.
- Nebeská Matka, prosíme aj za budúce mamičky, aby sa nebáli brať si príklad od teba a z láskou vychovávali svoje deti.
- Nebeská Matka, Kráľovná Pomoci, zhliadli aj na miesta, kde zúri hlad, vojna a nepokoj národov. Ty už po stáročia prinášaš posolstvá, učíš nás modliť sa postiť a tak nám pomáhaš odháňať tieto hrôzy. Nedovoľ nám ani v tomto čase, aby sme vychladli v modlitbách.
- Nebeská Matka, ty si najsilnejšou orodovnicou nás všetkých, pomôž nám vyprosiť milosť našim drahým, ktorý nás predišli do večnosti. Oroduj  za všetky duše v očistci.

Kráľovná Nebies, Ty Matka nás všetkých. Sme ti nesmierne vďační, že tvoja láska je stále tu pre nás i vtedy, keď mi blúdime. Pomôž nám zlepšiť sa a byť vytrvalejšími. Drž si nás pevne pri sebe, aby sme boli poslušnejšími pri plnení Božej vôle. Ochraňuj nás až do konca nášho života, a pros za nás teraz i v hodine smrti našej, aby sme sa mohli všetci spolu stretnúť v nebi. Amen

PIESEŇ: Celá krásna JKS 332

Ruženec Sedembolestnej PM

Mária pomôž,  prišiel čas, milostivá Matka vypočuj môj hlas! V nebezpečenstve  a strádaní príhovor Tvoj ma zachráni. Kde ľudská sila bezmocná, tam ruka Tvoja pomocná. Neosliš prosby dietok svojich, k Teba tak vrúcne volajúcich.
Mária pomôž,  prišiel čas, milostivá Matka vypočuj môj hlas! V nebezpečenstve  a strádaní príhovor Tvoj ma zachráni.
Modlitba k Sedembolestnej
Sedembolestná Matka, plná milosti , všetkým ochotne otváraš svoju materinskú náruč, čo sa k tebe utiekajú , prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho najmilšieho syna a nášho Vykupiteľa, a tiež pre bolesti tvojho materinského srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov. Ukáž, že si dobrou matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhlaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný  pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti  všetky nepokoje, nenávisti a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i v smrti v tvojom materinskom srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

PIESEŇ: Ó, MATKA BOLESTIVÁ  JKS 394 – hymna piatkových modlitbových
                                                                                 stretnutí so sedembolestnou PM
Návrat na obsah