2023 Foto - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

2023 Foto

Foto
Sprievod Svetla so svätymi Sása 31.10.2023
Šarkaniáda 2023
Konsekrácia oltára Bz. Lehôtka 2023
Odpust Sedembolestnej P.M. Bzovská Lehôtka 2023
Detský tábor 2023
Deň rodiny 2023
Procesia Božieho Tela 2023
Deti "posielajú Ducha Svätého do sveta" 2023
Opravy kostola v Sáse
Odpust Božieho milosrdenstva Pliešovce 2023
Veľkonočné trojdnie Sása 2023
Novoročný koncert Sása 2023
Návrat na obsah