Lupienok zo srdiecka - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Lupienok zo srdiecka

My > Uz historia


Lupienok zo srdiečka

Ako sa to všetko začalo?

To bolo tak: Katarína Šályová sa asi  4 – 5 rokov venuje deťom v Pliešovciach. Pomáha jej pri tom Žofia Cútová. Spoločne s deťmi nacvičovali Jasličkovú pobožnosť a koledovanie pod Erkárskym názvom : Dobrá Novina, kde koledami vyzbierané peniaze pomáhali deťom z Afriky.
Keď Katka Š. videla, že deti nemajú problém s vystupovaním pred ľuďmi, začala uvažovať, že by bolo dobré, skúsiť s nimi aj detský spevokol.
Spevokol sa plánoval rozbehnúť v januári v r.2011, ale kvôli zdravotným dôvodom a chrípke sa to nepodarilo.
Po 9 rokoch odišiel náš vdp. farár L. Jurčík, ktorý bol preložený do Kriváňa a miesto neho od 1. júla 2011 prišiel nový  vdp. farár , ktorý sa volá ADAM CYRYL GIERASIMCZUK a pochádza
z Poľska. V nedeľu 3. júla 2011 sa v prítomnosti p. dekana konala inštalácia p. farára A.C. Gierasimczuka, kde zložil sľub.
Náš nový pán farár pred tým ako odišiel na trojtýždňovú dovolenku, urobil zopár malých zmien a povedal nám, že on potrebuje každého jedného z nás... Toto bola štartovacia veta pre založenie detského spevokolu.
Náš pán farár nás vyzval, že na webovej stránke – www.farasasa.sk, ktorá je k našej dispozícií od 1. júla, je aj kniha modlitieb, kde môžeme napísať svoj úmysel. A on tam nenašiel žiadnu modlitbu, tak sa nás p. farár spýtal, „či m
y nepotrebujeme modlitbu“.
Zrod nášho spevokolu sme chceli vložiť do Božích rúk, a preto sme napísali do Knihy modlitieb modlitbu o pomoc Božiu pri vzniku spevokolu a o podporu pána farára, aby nám bol dobrým duchovným otcom, nakoľko bez toho sa nedá fungovať.
Cez letné prázdniny sa konal detský tábor v Kostolnej. Katka Š. a Žofka C. boli v tábore vedúcimi, k nim sa pridala aj Žofkina sestra Veronika Cútová. V tábore oboznámili deti s plánom, že by chceli od septembra v r.2011 rozbehnúť detský spevokol.
S pani riaditeľkou  ZŠ sa dohodlo, že kde a kedy v ZŠ by sa mohli konať skúšky. Pani riaditeľka nám rada vyšla v ústrety, za čo jej ďakujeme.
Po rozhovore s pánom farárom sme sa dohodli, že spievať s deťmi budeme v piatok  na sv. omši o 15.30 hod.
Spevokol sme spojili s Božím Milosrdenstvom, tak, že deti sa pred sv. omšou modlia ruženec Božieho Milosrdenstva.
Takýto bol plán, ktorý sa v nedeľu 4. septembra 2011 uskutočnil,  kde 1. skúška bola v Pliešovskom kostole. Na úvod skúšky Katka Š. privítala deti, potom nasledovala modlitba a potom riaditeľka MŠ v Sáse, Mgr Renáta Sliacka, ktorá sa tiež ponúkla pomôcť s prácou s deťmi, vyzvala deti, aby sa navzájom popredstavovali. Potom nasledoval nácvik piesni a záverečná modlitba.
V piatok 9. sept. 2011 sa spevokol stretol o 14 hod v ZŠ, odkiaľ sme spoločne išli na sv. omšu spevom chváliť nášho Pána.
Ohlas na zaspievané pesničky bol dobrý, tak dúfame, že aj nášmu Pánovi sa to páčilo, pretože sme to spievali hlavne pre NEHO.
Pane, požehnávaj našu prácu, aby sme Ťa mohli chváliť a zvelebovať tak, ako to my vieme. Z.Zoznam detí:                            
Vanesa Slamková 11 r.

Ema Čambalová 10 r.
Natália Sliacka 11 r.
Beáta Šályová 11 r.
Sofia Šályová 8 r.
Samuel Cút 9 r.
Šimon Cút 13 r.
Dávid Tomašovič 13 r.
Mária Cútová 10 r.
Samuel Filipovský 7 r.
Antónia Ďuríková 7 r.
Viktoria Mozolová 11 r.
Alžbeta Pálková 6 r.
Anna Parobková 11 r.
Simona Valentíková 9 r.

Vedúci:

Zuzana Tomašovičová - gitara
Mgr. Renáta Sliacka - piano
Žofia Cútová
Katarína Šályová

List na faru

Požehnaný večer pán farár,
chcela by som Vám napísať pár riadkov o zrode názvu detského spevokolu. Dlho sme rozmýšľali nad týmto názvom nášho
spevokolu. Dali sme aj deťom za úlohu, aby porozmýšľali nad názvom. V piatok 14. 10. 2011 sme mali skúšku spevokolu. Zaspievali sme si pesničky, potom sme sa opýtali detí, či rozmýšľali nad názvom spevokolu. Deti sa na nás len nemo pozreli. Navrhla som teda, že by sme sa mohli volať spevokol Lupienok. Zuzka navrhla, že by sme sa mohli valť Srdiečko. Lupienok bol symbol toho, že každé dieťa v spevokole je malý lupienok (hlások), keď sa tieto lupienky spoja vytvoria ružu. Srdce je symbol lásky, ktorá vychádza z Ježišovho milosrdného srdca.
Dali sme teda deťom hlasovať, ktorý názov sa im páči. Polovica detí hlasovala za Lupienok a polovica za Srdiečko. Keďže to bolo takéto nerozhodné spojili sme obe slová: "LUPIENOK ZO SRDIEČKA"
Tešíme sa z tohto názvu, lebo veríme že nám Duch Svätý pomáhal pri jeho zrode. Prajeme si aby lupienky (čiže spev detí ), ktoré sa spoja v krásnu ružu boli radosťou a darom pre Ježišove srdce
, z ktorého na nás pramení Božie Milosrdenstvo.
Našim spevom chceme potešiť aj Nebeského Otca a Nebeskú Matku Pannu Máriu.
K.

Návrat na obsah