Hody 9.2011 - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Hody 9.2011

Foto > 2011

Dňa 15. septembra slávime sviatok našej Nebeskej Matky, kde si pripomíname jej utrpenie. V obci Bzovská Lehôtka je zasvätený kostolík Sedembolestnej Panny Márie, a preto sa tu každoročne konajú Hody. Ale takéto výnimočné tu boli prvýkrát. Svätá omša bola o 11.00 hod., ktorú odslúžil pán kaplán Pavel Cerovský z farnosti Zvolen – mesto. Počas celej sv. omši nám krásne hrali a spievali členovia Združenia Totus Tuus z Brezna. Za tento krásny duchovný zážitok ďakujeme nášmu pánovi farárovi A. C. Gierasimczukovi, ktorý ich pozval. Po sv. omši bolo pred kostolom malé občerstvenie pre všetkých účastníkov, ktorí boli prítomní na sv. omši v obci Bzovská Lehôtka. Všetkých účastníkov čakali nielen chlebíčky, zákusky, či slané pečivo, ale aj víno a pre tých odvážnejších aj domáca pálenka :).  Na sv. omši sa zúčastnili nielen domáci, ale aj obyvatelia zo susedných obcí. Malé občerstvenie nám spríjemňovala hudba členov Združenia Totus Tuus, s ktorými sme si mohli zaspievať ľudové piesne. Vďaka nim nám bolo výborne.
Po malom občerstvení pred kostolíkom sa hostia – Združenie Totus Tuus a kňazi – premiestnili na Obecný Úrad v Bzovskej Lehôtke, kde bol pre nich pripravený obed a ďalšie občerstvenie. Spolu s nimi obedoval aj starosta obce Bz. Lehôtky, Martin Kubík s manželkou.
Celý tento nápad ponúkol náš pán farár, čo domáci s radosťou privítali a ochotne sa zapojili. Každý, kto mohol, prispel buď chlebíčkami, zákuskami, pálenkou, alebo potravinami na prípravu obeda. Kto nemal chuť a silu piecť, poskytol finančnú hotovosť.

Dá sa povedať, že sa zapojila skoro každá domáca gazdinka.

Všetkým ochotným dobrodincom za pomoc srdečne Pán Boh zaplať.                                                                                                                                                  Z.


Návrat na obsah