birmovka - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

birmovka

Pre ducha > Sviatosti

Birmovka

Na prijatie sviatosti birmovania sa obyčajne pripravujú mladí ľudia, ktorí ju vo veku 16 a viac rokov prijímajú ako sviatosť kresťanskej dospelosti. Takisto sa na prijatie tejto sviatosti môžu pripraviť aj dospelí, ktorí boli pokrstení v detstve, ale túto sviatosť ešte neprijali.


Termín zápisu bude vždy aktuálne zobrazený na stránke a vyhlásený vo farských oznamoch.

Birmovka

Na prijatie sviatosti birmovania sa obyčajne pripravujú mladí ľudia, ktorí ju vo veku 16 a viac rokov prijímajú ako sviatosť kresťanskej dospelosti. Takisto sa na prijatie tejto sviatosti môžu pripraviť aj dospelí, ktorí boli pokrstení v detstve, ale túto sviatosť ešte neprijali.


Termín zápisu bude vždy aktuálne zobrazený na stránke a vyhlásený vo farských oznamoch.


Návrat na obsah