Pešia púť na Staré Hory v auguste 2013 - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Pešia púť na Staré Hory v auguste 2013

Foto > 2013

PEŠIA PÚŤ STARÉ HORY
V dňoch 13.– 18. augusta 2013 sme boli priamymi účastníkmi pešej púte z Krupiny na Staré Hory k Panne Márii Starohorskej. Táto púť trvala 5 dní, za ktoré sme prešli dokopy cca 99 km. Boli to neskutočné dni plné dobrej nálady, lásky jeden k druhému a ochoty pomáhať si. S radosťou a úsmevom sme začínali každý jeden deň a posúvali sme sa spoločne v pred za vytýčeným cieľom. Keď sme prichádzali do dedín, v ktorých sme mali prenocovať, vždy sme spievali a ľudia boli v oknách či na ulici, kývali nám a my im. Vítali nás s otvorenou náručou. Najvrúcnejšie privítanie sme však dostali na našej predposlednej zastávke, vo farnosti Priechod. Dojalo nás, keď prišla pred kostol pani so slzami v očiach a vravela nám, aká je šťastná, že nás vidí ako putujeme, ako pred niekoľkými rokmi putovala aj ona. V posledný deň nášho putovania sme sa dostali na Staré Hory. Cez noc sme sa zúčastnili adorácie, prednášky o Panne Márii a sviečkového pochodu k Panne Márii Starohorskej. Dopriala by som každému z Vás zažiť také nezabudnuteľné a nádherné chvíle.
Staré Hory sú mariánskym pútnickým miestom s bohatou tradíciou. Viac ako päť storočí naplnených láskou a úctou k Božej matke. Z pôvodnej malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré každoročne privíta tisíce pútnikov nielen zo Slovenska. Neodmysliteľnou súčasťou pútnického miesta je prameň – Studnička. Vznik prameňa sa odvodzuje z čias občianskych nepokojov v 17.stor., keď celé okolie Starých Hôr bolo v rukách protestantského vojska. Obyvatelia Starých Hôr sa obávali, že nepriatelia zničia sochu Panny Márie. Sochu zložili z oltára, dôkladne ju zabalili a potom zakopali na mieste terajšej  Studničky. Roku 1711 ju vykopali z úkrytu a v slávnostnom sprievode ju preniesli na oltár. Na pamiatku, že tu na konci bola kedysi ukrytá socha, vysekali obraz Panny Márie. Pod týmto obrazom vyviera prameň. Betka Kučerová


Návrat na obsah