Oslavy 680. výročia Sásy - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Oslavy 680. výročia Sásy

Foto > 2012

680. výročie prvej písomnej zmienky o obci Sása
Nedávno sa v našej obci konali oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky. Hoci naša obec svojou rozlohou a aj počtom obyvateľov patrí medzi tie menšie, pestrou a zaujímavou históriou sa veru pochváliť môže. Zažila nielen pokoj a radostné dni, ale aj rôzne vpády a plienenia, ktoré ju zahalili do smútku a poznačili jej obyvateľov. Počas dlhého obdobia jej existencie prichýlila rôzne národy, vierovyznania, tradície. Som rada, že som spolu s ostatnými mohla byť pri tomto významnom sviatku.
Samotné oslavy prebiehali dva dni, počas soboty a nedele. Pripomínali všetkým obyvateľom, že Sása napriek „ vysokému veku  "má stále čo ponúknuť. Domáci účinkujúci prispeli do kultúrneho programu rôznymi scénkami, spevom, tancom a hovoreným slovom, čím sa ukázalo, koľko talentov a rôznych schopností Sása v sebe ukrýva. Sáse blahoželali k jubileu nielen domáci ale aj hostia, ktorým sa nejakým spôsobom životné cesty splietli s cestou našej malej dedinky. Nedeľa priniesla spoločné prosby a modlitby v našich chrámoch. Najprv na slávnostnej sv. omši v rímskokatolíckom kostole, neskôr na Bohoslužbách v evanjelickom chráme. Všetci sme si uvedomovali aké dôležité je požehnanie nášho nebeského Otca a naša snaha kráčať ruka v ruke za spokojnou budúcnosťou nielen tu na zemi, ale aj po smrti v nebeskej vlasti. Po týchto povzbudzujúcich slovách a myšlienkach pokračovali oslavy ďalšími prehliadkami, ktoré pripomínali svojím návštevníkom bohaté tradície, ktoré sa v našej obci zachovali. Nemôžem zabudnúť ani na patrónku obce Sása sv. Katarínu Alexandrijskú, ktorá po celý čas drží nad Sásou stráž a prihovára sa za nás a naše cesty u nášho nebeského Otca. Každý pohľad na erb s jej vyobrazením upozorňuje na skutočnosť, že sa oplatí byť vytrvalý v dobrých a odvážnych skutkoch až do konca, a že aj pri námahe a vyčerpaní je tu vždy niekto, kto nás posilní na tele i na duchu a zahŕňa nás bezhraničnou láskou a milosrdenstvom. Z.L.

Návrat na obsah