Kniha modlitieb - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Kniha modlitieb

Kniha modlitieb
Každý piatok v Pliešovciach na Hodine milosrdenstva bude ruženec Božieho milosrdenstva a v nedeľu o 9.20 na breviárí v Sáse za tieto intencie.

Návrat na obsah