Domov - Farnosť Sása

Prejsť na obsah
fitKA naživo nedeľa a štvrtok o 20.00
<< Zo života farnosti >>
Živý betlehem v Pliešovciach 2019
Moja fujarôčka a Dobrona - v Sáse
Elektronické zbierky na farnosť Sása
Doplňujúca webová stránka
Návrat na obsah